„I porodi sina svoga, prvorođenca, povi ga i položi u jasle“ (Lk 2, 7)
Slaveći božićno otajstvo uranjamo se u tajnu utjelovljene Božje ljubavi. Bog postaje čovjekom da bi čovjeka pobožanstvenio. Međutim, to se ne događa bez čovjekove suradnje. Kao što se Krist niti utjelovio bez čovjeka, tako isto se čovjek ne može spasiti bez Boga.
A da bi bio čovjeku dostupniji i bliži, Isus se utjelovljenjem pretvorio u hranu za čovjeka, kako sam reče, postao je kruh koji s neba silazi i koji čovjeku daje život vječni. Naznaka toga se već vidjela u Betlehemu kada je Marija stavila Novorođenoga Sina u jasle, u jednoj štali, jer za njh nije bilo mjesta u svratištu. Naime, jasle služe da se u njih stavlja hrana, te se na taj način Isuosovo rođenje slikovito protumačilo kao događaj silaska nebeske hrane na zemlju. Shodno toj slici može se reći da su betlehemske jasle postale prvi oltar na koji je položen utjelovljeni Sin Božji da bude hrana čovjeku svojim božanstvom i svojim čovještvom.
Isus je, postavši Emanuel, Bog s nama, htio biti čovjeku dohvatljiv i pristupačan, što, s druge strane, traži čovjekov odgovor. Isus je postao hrana, da bi se čovjek mogao hraniti životom vječnim i besmrtnošću; Isus je sišao s neba u jasle, jer čovjeku bez njega nije bilo moguće popeti se na nebesku gozbu u Kraljevstvu Božjemu; Isus se rodio, da čovjek više ne bi umirao u neznanju, strahu i nemoći pred smrću; došao je na svijet jedne betlehemske noći da čovjeku bude svjetlo novoga dana.
Na toliko Božje čovjekoljublje mi vjernici se ne možemo oglušiti, niti se pretvarati da ne vidimo dobro, ili da ne znamo što nam je činiti. Ovaj kruh nebeski nam se ne nudi samo prigodno, jednom godišnje, već svake nedjelje silazi na oltar, koji preuzima funkciju beltehemskih jasala, mjesta na koje se polaže hrana uskrsnuća, hrana po mjeri i zahtjevima čovjeka.
Zato pristupimo betlehemskim jaslama, pristupimo i pristupajmo trajno oltaru Kristovu da i sami, osnaženi ovom hranem, izrastemo, izgradimo se do čovjeka po mjeri Isusovoj, da ne budemo duhovno nedorasli i neuhranjeni, već krepki i puni života, po novorođenom Kralju, od sada pa do vijeka.
Neka je u tom duhu svima sretan i blagoslovljen Božić!

Share: