Probudi se, Bože moj,

što snivaš u meni.

Ili sam ja zaspao pored tvoje prisutnosti?

Probudi se, Bože moj,

što snivaš u meni,

jer možda probudiš

mene zaspaloga,

što snivam bez tebe.

I dok čekam

da se ti probudiš u meni,

shvatit ću kako ja spavam,

a ti bdiješ u meni,

pored mene i poradi mene.

Share: