U širokoj travnatoj aleji,
šećući kao nekad peripatetici,
razgovarahu dva fizičara,
stručnjaka za energetiku,
o nemogućnosti akumuliranja
i skladištenjasunčeve energije.

„Akumulirati sunčevu energiju“
– to je tipično ljudsko pitanje,
prokomentira vlat trave,
koja je iz prikrajka slušala njihov razgovor,
znajući za sklonosti ljudske naravi.
U nemogućnosti da im ponudi
tajnu svoga života kao izum
dometnu sama sebi:
Sunčevu energiju treba
pretvarati u život,
a ne akumulirati.
Tako je najbolje iskorištena.

Share: