Državni pečat je službeni biljeg
za ovjeru državnih isprava
i važnih dokumenata,
posebno zakona i ukaza.
Njime su se služili carevi i kraljevi,
te ugledni plemići i velikaši.
A čuvar državnog pečata
provjerava jesu li međunarodni
dokumenti, ugovori i isprave
koje obvezuju državu prošle sve
potrebne zakonske procedure
i jesu li u državnom interesu.
Nakon što on provjeri
valjanost donesenog akta,
predsjednik države ga potpisuje.
A kraljevstvo Božje ima pečata
kojemu je čuvar Gospodin Isus
a to je pečat Duha Svetoga.
Ne samo da je njime opečatio
sve zakone, uredbe i odredbe
izišle iz Očeva vječnog ureda,
već ga je utisnuo u svako srce
koje pripada Očevu kraljevstvu.
Snagom Duha Svetoga
opečatio je pečatom ljubavi,
umočenim u svoju svetu krv,
svako biće kao Božju svojinu.
Tim čudesnim pečatom
utisnuo je u naša srca
zakon svoje ljubavi koji
posvećuje i daje smisao svim
drugim zakonima i odredbama
kojima nas je svemogući Bog
od početka svijeta obdario
za naše spasenje i život vječni.

Share: