Općepoznat je
parazitizam ptice kukavice.
Ona ne gradi vlastito gnijezdo,
a možda bi se i rugala
onima koji ih brižno grade
i ozbiljno drže do takvog
odgovornog načina života.
Ali time što kukavice preziru
život u toplom obiteljskom gnijezdu,
te omalovažavaju one koji ih grade
pokazuje najveći stupanj bezočnosti
u trenutku kad same trebaju
položiti jaja i podići porod.
Tada im nije problem ‘snaći se’
i odloži jaja u gnijezda drugih ptica.
A one, u neznanju takve podvale,
po urođenom roditeljskom instinktu
revno hrane pridošle izlegle ptiće,
ne znajući da su kukavići,
niti da će postati rušitelji gnijezda
koje ih je nesebičnom žrtvom podiglo
i gušitelji drugih ptića koji se budu izlegli.

gnijezdo

 

 

 

 

 

 

 

 

Čuditi se takvoj bezočnosti
pa i kad je kod ptica,
a koliko tek kad vidimo
da se slično, pa i gore,
događa među ljudima.
Postoje ljudi slični kukavićima,
odrasli u obiteljskom gnijezdu
i zahvaljujući roditeljskoj skrbi,
da bi se potom prometnuli
u protivnike obiteljskog gnijezda
koje ih je othranilo i život im dalo.
Doista su kukavne kukavice
ljudi koji preziru svetost gnijezda
postajući mu rušitelji i gušitelji
samo kako bi udovoljili
svojim nastranim pohotama.

 

Share: