U područjima oskudica kiše,
potrebna je pribaviti vodu
za plodnost zemlje,
te ljudi izgrade sustav
kanala za navodnjavanje,
tako da dovedu vodu s izvora
ili rijeke na željeno područje.
To se zove melioracija
– poboljšavanje svojstava tla.
Ona se na isti način provodi
i na poplavnim područjima
gdje voda može doći u
nekontroliranim količinama
i tako napraviti jednaku štetu.

Slično je i s čovjekom,
koji riskira biti duhovna pustara
ukoliko ne dovede vode
s Božjega izvora kojom će
natapati vlastitu dušu.
Bez Boga mi ljudi smo
duhovno zapušteni,
no on nas nikada ne napušta,
već u svom milosrđu,
tijekom povijesti spasenja
za nas pripremao kanale
kojima će nas natapati
svojom ljubavlju i milošću.
Njegova nam ljubav dotječe
kanalima njegove riječi
i svetih sakramenata
na artikuliran način,
te možemo dušu natapati
milosnom plodnošću kojom
bujamo dobrim djelima
za spasenje i život vječni.

Share: