KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

U suvremenom svijetu prisustvujemo
naglom razvoju telekomunikacija,
teko da se u kratkom roku prešlo
s nepokretne na pokretnu telefoniju.
I dok je samo prije nekoliko desetljeća
bio fenomen da glas putuje žicom
do udaljenih zemalja i kontinenata,
danas je sasvim uobičajeno
da se prenosi bežičnim putem.
Dok je nekada analogni sustav
prenosio samo zvuk, danas se,
razvojem digitalnog sustava,
prenosi i tekst i slike i drugi podatci.
Tako je komunikacija prešla
na sve savršeniji stupanj rada,
ne oviseći više o jednom mjestu,
nego uživajući dostupnost posvuda
unutar područja pokrivenog uslugom.

No komunikaciju koja je domišljena
tek u suvremenom svijetu,
zaostaje za Božjim očitovanjem.
Dok je nekoć u Starom zavjetu,
kao nekom analognom vezom,
govorio ocima po prorocima,
u posljednje je dane progovorio,
kao nekom digitalnom vezom,
po svome Sinu i Duhu Svetom.
Tako je saopćio ne samo riječi,
nego nam je utisnuo i svoju Sliku,
ulijevajući ujedno neizmjernu Ljubav.
Od one nesavršene komunikacije
ograničene samo na jedno mjesto,
na jednu zemlju i mali narod,
sada njegov Duh puše gdje hoće,
te svojom nevidljivom snagom,
privodi u savršeno zajedništvo
ljude iz svakog plemena i naroda.

 

 

 

Share: