Fizička ili pravna osoba
koja zapošljava radnika
zove se poslodavac.
Radnik u radnom odnosu
za njega obavlja poslove
za koje je osposobljen
i za koje je zaposlen.
Čestiti poslodavci ne gledaju
samo na svoju zaradu,
već su svjesni da radnicima
omogućuju egzistenciju.

Tako je i sam Gospodin
ponudio nama ljudima
suradnju, to jest zaposlenje
u njegovu vinogradu i polju.
Mogao je on bez nas,
ali je htio dati nam obilje
svojih božanski darova,
sa zadaćom da svjedočimo
o njegovoj velikodušnosti.
A obdario nas je milošću,
ljubavlju i spasenjem,
do mjere da je ponudio
da mu ne budemo radnici,
već ljubljena djeca i baštinici.
A za uzvrat želi jedino da
i druge pomagače pozovemo
da prime isto zaduženje
i identičnu vječnu baštinu.

 

Share: