Prsten je dio nakita i ima ga
mnogo vrsta i primjera.
Najčešći i najznakovitiji je
onaj vjenčani koji je simbol
dvoje ljudi koji se vole.
A jer je ljubav savršena krepost
i poziva one koji se vole
da žive u savršenstvu ljubavi,
zato i prsten svojim kružnim
oblikom odražava i simbolizira
njihovu savršenu  ljubav
i potpuno zajedništvo.
A jer poticaj na savršenu ljubav
dolazi od Boga tvorca ljudi
i začetnika istinske ljubavi,
on sam je primjer kako se
ljubi savršeno i do kraja predano.
Zato u Pjesmi nad pjesmama
i poručuje svome narodu
– svojoj vjernoj zaručnici
da s njime sklopi savez vjernosti
i da ga ovjekovječi vidljivim znakom:
Stavi me kao znak na srce,
kao pečat na ruku svoju
.

 

Share: