tkalacki stan

 

 

 

 

 

 

 

U predindustrijskim vremenima
za tkanje odjevnih premeta
upotrebljavao se tkalački stan.
Tkanina se tkala isprepletanjem
uzdužnih niti zvanih osnova
i onih poprečnih zvanih potka.
Dobro nategnuta osnova
bila je podloga kvalitetnog tkanja,
a između njenih niti se utkivala potka,
u svoj raznolikosti i različitosti tehnika,
ovisno o maštovitosti i umješnosti tkalje.
Tkanje je slika ljudskoga života,
satkanog od okomitih i vodoravnih niti,
od božanske osnove i ljudske potke.
Ako osnova nije dobro učvršćena
u nadnaravnoj viziji i nebeskim uvjerenjima,
život nema ni ljepotu ni čvrstoću.
Učiti nam se na uzvišenom primjeru
Nazaretske Djevice, najizvrsnije tkalje.
Njezina čistoća i vjernost Bogu
bili su najbolji tkalački stan
na kojem je vlastitim životom otkala
prečistu i prečvrstu halju ljudskosti
vječnomu i neizrecivomu Sinu Božjemu.
On se utjelovio i rodio u krilu Djevice
kako bi tkanju ljudskog života podario
milost božanske neizmjernosti,
te ljudsku osnovu neraskidivo učvrstio
u nebu, u srcu samoga Boga.

Share: