Skrbeći za društvo i okoliš,
napose u velikim urbanim središtima
i drugim napučenim mjestima,
odgovorni planeri prostora
dužni su izraditi generalne i detaljne
urbanističke i prostorne planove.
U protivnom, kad bi svatko
radio po svom nahođenju,
suživot bi bio vrlo otežan,
pa čak i onemogućen.
A logiku planiranja koja vrijedi
za izgradnju stambenih i drugih objekata,
davno je izradio sam Bog
za čovjeka i čovječanstvo.
On je htio da čovjek živi
u uređenom svijetu, a ne u kaosu,
pa je tako i uredio svemir.
Htio je da čovjek bude
ne samo tjelesno i površno,
nego i duhovno i temeljito
nastanjen u stvorenom svijetu.
U tom duhu je predvidio
duhovno uređenje okoliša
i stambenog prostora
praveći generalni humanistički,
kao i onaj detaljni osobni plan.
Zato je čovjeku bitno slijediti ih,
za skladan osobni i društveni razvoj
koji je ispravan i moguć
jedino kad se ljudi vode
predviđenim Božjim planovima.
Nakon toga čeka ih nagrada
neprolaznog života u vječnosti
u onom savršeno uređenom društvu
čijim se članom postaje
slijedeći prostorne i vremenske
Božje planove na zemlji.

Share: