Vjerujemo u jednoga Boga, Oca svemogućega, stvoritelja svega vidljivoga i nevidljivoga.
I u jednoga Gospodina Isusa Krista, Sina Božjega,
rođenog kao jedinoređanca od Oca, to jest iz Očeve biti, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena ne stvorena, istobitna s Ocem, po kojem je stvoreno sve na nebu i na zemlji,
koji je radi našega spasenja sišao i utjelovio se, i postao čovjekom, i trpio je, i uskrsnuo treći dan, i uzašao na nebesa, i doći će suditi žive i mrtve.
I u Duha Svetoga.

One pak koji kažu „bijaše vrijeme kad ga nije bilo“ i „prije nego je rođen, on ne bijaše“ i „stvoren je iz ničega“ ili koji kažu da je nastao iz neke druge supstancije ili biti ili da je Bog preobraziv ili promjenjiv, njih Katolička Crkva proglašava izopćenima.

Share: