Duhovi – nedjelja Pedesetnice

Slavimo danas svečani dan Pedesetnice, pedeseti dan nakon uskrsnuća Gospodinova na koji je otajstvo Isusova očitovanja svijetu dovedeno do svoga vrhunca. A riječ je o Božjoj objavi koja nije samo neka vrsta intelektualnog otkrića, već se radi o Božjem daru po kojem je Bog dovršio svoje darivanje. Svemogući Bog koji nas je obdario darom svoga Sina i njegova uskrsnuća, doveo je do punine svoj plan šaljući nam i Duha Svetoga. I doista, Gospodin Isus je svoje djelo spasenja i objavljenja doveo do kraja po Duhu Svetome koji je dovršio Očev spasenjski naum i njegove mesijansko djelovanje. I ono što je vrlo zanimljivo, Isus je svojim učenicima uvijek govorio da će im poslati onoga tko će ih dovršiti njegovo djelo, tko će uzimati od Oca i od njega, a davati njima. To jest, isticao je da će ih Duh uvesti u svu istinu, za razliku od razdoblja u kojem su tu istu istinu poznavali tek djelomično, jer nisu bili još otvorena duha sve to razumjeti do kraja.

I upravo to što im je najavljivao i što su potom željno očekivali, zbilo se na dan Pedesetnica po izljevu Duha Svetoga, kako nam to opisa sveti Luka u Djelima apostolskim. Doista, snagom Duha Svetoga apostoli su primili neophodnu snagu i odvažnost, ali i dar spoznanja i ljubavi kojom su svim ljudima naviještali uskrslog Gospodina koji ih je osposobio za to djelo za koje im je navijestio da će mu biti svjedoci i dionici. A oni nakon toga nisu imali nikakvoga kompleksa propovijedati istinu evanđelja cijelome svijetu, jer su znali da svijet do te istine ne može doći bez njih, to jest bez uskrslog Krista.

No mi kršćani ponašamo se kao da smo neuki, kao da nam nije dan Duh Sveti koji uvodi u svu istinu. Ovaj svijet nam stvara kompleks jer nas uvjerava da ima mnogo toga što ne znamo, te da se radi toga ne bismo smjeli pozivati na ovu činjenicu da znamo svu istinu. Zbog toga se ponašamo kao da ne poznamo otajstvo života, premda nam je Isus objavio cjelovito otajstvo Božjega i našega života. u svijetu u kojemu živimo imamo kompleks neznanja i postajemo neuvjerljivi do mjere da se stidimo istina života koje nam je Gospodin povjerio, pa bježimo u neznanje zajedno sa svima ostalima izgovarajući se da ipak ne znamo sve. S druge pak strane je zanimljivo da ovaj svijet koji priznaje veliko neznanje, ipak uzima sebi za pravo djelovati u ćudorednim i duhovnim pitanjima kao da poznaje nepogrešivu istinu. Ili pak ovaj svijet vlastito neznanje prikazuje kao veliko znanje ravnopravno nepogrešivom znanju koje dolazi od Boga. A mi koji imamo sigurnost Kristove istine i njegova Duha koji nas čuva od svake zablude, javno priznajemo vlastitu nesigurnost i nesposobnost razumijevanja istine kojom druge trebamo voditi putem života. Zbog potrebe da se dodvoravamo ovome svijetu, radije se nazivamo neznalicama, nego da pomognemo ljudima da dođu do istine života, što nam je zadaća, te smisao i cilj života.

Doista, ne možemo biti misionari i navjestitelji ako ne poznamo istinu i ako ne oslobađamo svijet njegovih zabluda. To je upravo ono što su radili apostoli kada sa u počeli naviještati uskrslog Isusa: počeli su oslobađati sivjet od zabluda i predrasuda. Počeli su ga oslobađati od neznanja i svih pogubnih posljedica koje neznanje sa sobom nosi. To je naša zadaća! I nismo pozvani biti sveznalice u apsolutnom smislu riječi, jer i nije neophodno posjedovati svo ljudsko znanje. Ali mi imamo znanje o Bogu i njegovoj ljubavi za nas, znanje koje nam je objavio Gospodin, a u kojemu nas učvršćuje Duh Sveti. To je ono cjelovito znanje koje nam on jamči, to jest to je ono “sve znanje“ u koje nas upućuju Duh Istine. Ta istina i to znanje nije nam ni danas uskraćeno. Naprotiv, i danas nam Isus kao i nekada po svome Duhu daje to isto znanje da njime obdarimo svijet.

Molimo se stoga, da i na nama bude snaga Duha Svetoga, te da osjetimo da imamo cjeloviti dar istine i pravoga znanja koje nam daje sigurnost i mir. Imajući Duha Božjega, imamo svu istinu, jer on nas poučava o svemu, što ne znači da nas ima potrebu poučavati o ljudskim banalnostima. Naprotiv, Duh Božji nas poučava o Bogu, te kad poznamo Boga, imamo istinsku pretpostavku znati sve što je istinski dobro i spasonosno. Upravo to je ono pravo znanje i sve znanje po kojem poznamo otajstvo života, te ni pred kim ne smijemo imati kompleksa, već naprotiv svima nam je naviještati istinu koju nam je Isus povjerio naviještati svijetu. Neka nas taj Duh učini dostojnima vječne istine i Božjega znanja, te mu budimo poslušni u naviještanju za spasenje svih ljudi.

Share: